สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตะเกียบ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 โทร.08-1409-2899