สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา เลขที่ 217/2 ถนนพระยาศรีสุนทร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
*โทร. 0 3851 2466
*ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2565 (ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ)