สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ 10 – 16 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 – 11.30 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.00 น.)