โรงเรียนสิงห์สมุทร รับสมัครครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 21-29 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ หรือสมัครผ่านช่องทางออนไลน์