สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 25 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 15-19 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 8.30 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 15.30 น.) และถ้ามีผู้สมัครจำนวนมากสถานที่รับสมัคร อาจเปลี่ยนเป็นห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี