สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ 3 อัตรา

ผู้ใดประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี เลขที่ 147 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 8 -18 พฤศจิกายน 2564 ในวันเวลาราชการ ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครเอกสารการสมัครด้วยลายมือตนเอง