เทศบาลตำบลแสนสุข รับสมัครพนักงานจ้าง 17 อัตรา

ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ขอยื่นใบสมัครเอกสาร หลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-4542-5048 หรือทางเว็บไซต์ www.saensukubon.go.th