เทศบาลตำบลหนองชาก จ.ชลบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง 19 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา
 2. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
 3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
 4. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
 5. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา
 6. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป

 1. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 2. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา งานพัฒนารายได้
 3. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 2 อัตรา งานสาธารณูปโภค
 4. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 2 อัตรา งานป้องกันและควบคุมโรค
 5. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 5 อัตรา งานรักษาความสะอาด
 6. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การยื่นใบสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 2-13 มิถุนายน 2566 (ในวันเวลาราชการ) ณ สำนักปลัดเทศบาล (งานการเจ้าหน้าที่) สำนักงานเทศบาลตำบลหนองชาก เลขที่ 555 หมู่ ที่ 3 ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-3848-5576 ต่อ 103

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร