โรงพยาบาลบ้านค่าย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา

  1. นักจิตวิทยา (ปฏิบัติกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด) จำนวน 1 อัตรา
  2. นักกายภาพบำบัด (ปฏิบัติกลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู) จำนวน 1 อัตรา
  3. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม (ปฏิบัติงานกลุ่มงานเภสัชและคุ้มครองผู้บริโภค) จำนวน 1 อัตรา
  4. พนักงานประจำห้องยา (ปฏิบัติงานกลุ่มงานเภสัชและคุ้มครองผู้บริโภค) จำนวน 1 อัตรา
  5. พนักงานช่วยเหลือคนไข้(ปฏิบัติงานห้องคลอด, กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู) จำนวน 2 อัตรา
  6. พนักงานขับรถยนต์ (ปฏิบัติกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา
  7. พนักงานเปล (ปฏิบัติงานหน่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน) จำนวน 1 อัตรา

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม – 26 พฤษภาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร