โรงเรียนระยองวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

  1. ครูผู้สอน วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา
  2. เจ้าหน้าที่บริการเอกสารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
  3. นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา

ผู้ที่ต้องการสมัครตามประกาศดังกล่าว ขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ห้องกลุ่มงานบุคคล โรงเรียนระยองวิทยาคม ตั้งแต่วันที่ 15-24 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.30 น. โทร.0-3861-8832

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร