โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 อัตรา

  1. เภสัชกร 1 อัตรา
  2. นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา
  3. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
  4. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
  5. พนักงานเปล 1 อัตรา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 7 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี 300 หมู่ 2 ถนนพระยาสัจจา ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร. 0 3845 5456 ต่อ 123 ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.00 น.)

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร