โรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 9 อัตรา

  1. ชื่อตำแหน่ง พนักงานเปล อัตราว่าง 2 อัตรา
  2. ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริการ อัตราว่าง 1 อัตรา
  3. ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล อัตราว่าง 2 อัตรา
  4. ชื่อตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ อัตราว่าง 1 อัตรา
  5. ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อัตราว่าง 1 อัตรา
  6. ชื่อตำแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์ อัตราว่าง 1 อัตรา
  7. ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข อัตราว่าง 1 อัตรา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลพุทธโสธร ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร