เทศบาลตำบลพลับพลา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 5 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ

  1. สังกัด สำนักปลัดเทศบาล ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ) จำนวน 1 อัตรา
  2. สังกัด กองคลัง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป

  1. สังกัดสำนักปลัดเทศบาล ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 2 อัตรา
  2. สังกัด กองการศึกษา ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา

ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่งานบริหารงานบุคคล สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 12 – 23 พฤษภาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3941-9017

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร