สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 12 อัตรา

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก จำนวน 12 อัตรา

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียดรับใบสมัครและยื่น ใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2566 วันและเวลาราชการ ภาคเช้า 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร 200 บาท

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร