โรงพยาบาลพระปกเกล้า รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 16 อัตรา

 1. นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา
 2. นักจิตวิทยา 1 อัตรา
 3. นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
 4. เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
 5. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
 6. พนักงานประจำห้องยา 1 อัตรา
 7. พนักงานบริการ 1 อัตรา
 8. พนักงานรับโทรศัพท์ 1 อัตรา
 9. พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา
 10. ผู้ช่วยพยาบาล 3 อัตรา
 11. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3 อัตรา

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลพระปกเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 16-23 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. ในวันและเวลาราชการ

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร