สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี รับสมัครนักการตลาดรุ่นใหม่ 3 อัตรา

สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25-29 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 0-3828-4349