สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้กรอกใบสมัครพร้อมทั้งเสแกนเอกสารประกอบการสมัครและยื่นใบสมัครผ่านอีเมล ryg@doe.go.th ในระหว่างวันที่ 18-22 ตุลาคม 2564 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3869 4023 , 0869 4026 หรือ 0 3869 4028 ต่อ 305 ในวันและเวลาราชการ