โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา รับสมัครครู 4 อัตรา

สนใจเขียนใบสมัครระหว่างวันที่ 4-15 ตุลาคม2564 ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องธุรการ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สนใจติดต่อ 0-3831-1795