โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 6-12 ตุลาคม พ.ศ.2564