สำนักงานยุติธรรมจังหวัดจันทบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ ให้ผู้ประสงค์ที่จะรับสมัครสอบขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2565 ในวันราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.30 น.