สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

วัน เวลา สถานที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก
– ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
– ระหว่างวันที่ 1-7 ธันวาคม 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าระหว่างเวลา 08.30 น. – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 น. – 16.30 น. โดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบคัดเลือก