สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารชลนุสรณ์ 100 ปี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 0 3893 2467 – 8 ตั้งแต่วันที่ 17-23 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.00 น.)