เทศบาลนครระยอง รับสมัครพนักงานจ้าง 28 อัตรา

ผู้ประสงค์สมัครเป็นพนักงานจ้าง สามารถติดต่อขอใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครระยอง และให้ยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง ตั้งแต่วันที่ 8-19 ตุลาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 038-620111 ต่อ 721