โรงเรียนชลกันยานุกูล รับสมัครครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนชลกันยานุกูล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ตั้งแต่วันที่ 21 – 28 พฤศจิกายน 2565 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ
1 ในวันเวลาราชการ ขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ห้องธุรการ กลุ่มบริหารงานบุคคลอาคารเรียน 1 ชั้น 1 โรงเรียนชลกันยานุกูล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
2 ในวันหยุดราชการ ขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ อาคารเรียน 1 ชั้น 1 โรงเรียนชลกันยานุกูล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ หรือ 0-3827 – 8581, 08-7459 6535