โรงพยาบาลพระปกเกล้า รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

จังหวัดจันทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ สังกัด โรงพยาบาลพระปกเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี (ไม่ผ่าน ก.พ.)

 1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
  ค่าตอบแทน 13,800 บาท
 2. นายช่างเทคนิค 1 อัตรา
  ค่าตอบแทน 13,800 บาท
 3. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
  ค่าตอบแทน 10,430 บาท
 4. นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา
  ค่าตอบแทน 19,500 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 22 – 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ภายในวันและเวลาราชการ จำนวน 2 วิธี ดังนี้
1 ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารประชาธิปกศักดิเดชน์ ชั้น 6 โรงพยาบาลพระปกเกล้า
2 ขอรับใบสมัครทาง http://www.ppkhosp.go.th (เอกสารแนบท้าย 1) พร้อมชำระ ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ผ่านธนาคารกรุงไทย (เอกสารแนบท้าย 2) และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบมาที่อีเมล humanppk@gmail.com และนำเอกสารชุดจริงมาในวันสอบด้วย