โรงเรียนแกลง วิทยสถาวร รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

วันรับสมัคร
*ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2565 – 14 มิถุนายน 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนแกลงวิทยสถาวร อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โทร. 038-671160, ครูปนัศญา เจริญมาก 09-6895-9324 , ครูพิชมญล์ สินประเสริฐรัตน์ 09-6886-4721, นางสาวอมรรัตน์ วิทยานุกรณ์ 08-0652-2497