สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 3-9 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ