เทศบาลเมืองชลบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง 21 อัตรา

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 4 – 18 เมษายน 2565 ณ งานการเจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 เทศบาลเมืองชลบุรี ในระหว่างวันและเวลาราชการ