เทศบาลเมืองศรีราชา รับสมัครพนักงานจ้าง 22 อัตรา

สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 17-30 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานการสมัคร