โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง รับสมัครพนักงานจ้าง 6 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
– ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ณ โรงเรียอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
– ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ สามารถ
– สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 0 3861 3428 ต่อ 702 และ 082 – 3360718 หรือ E-mail aunnop.t18@gmail.com