ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี) รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://www.dit.go.th/ region/CBWM41 หรือขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี) เลขที่ 154 หมู่ 3 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 หรือทางอีเมล์ wm-cb@hotmail.com หรือทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ในวันและ เวลาราชการ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด (หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ 038-069025)