สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 12-16 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว และสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3742 5500 ต่อ 11และ 0 3742 5039 ต่อ 11