สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 10 อัตรา

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียด รับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา โทร 0 3851 1189 ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น.)