โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์ (สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี) รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา

ยื่นใบสมัครพร้อมลงลายมือชื่อและหลักฐานที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครได้ที่ email : watpho.sch@gmail.com ระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2565 – 16 กันยายน 2565