สพป.ตราด รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 3 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครเพื่อรับการสรรหาด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2565