โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2565 – 10 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ