เทศบาลนครระยอง รับสมัครพนักงานจ้าง 11 อัตรา

การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์สมัครเป็นพนักงานจ้าง สามารถติดต่อขอใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครระยอง และให้ยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง
ตั้งแต่วันที่ 15 – 23 พฤศจิกายน 2565 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30น. (เว้นวันหยุดราชการ)
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง หมายเลขโทรศัพท์ 038-620111 ต่อ 734