สพม.ปราจีนบุรี นครนายก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่ ในการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก
ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 (เช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. บ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น.) ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยสามารถเลือก สมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่ง เท่านั้น