โรงพยาบาลแก่งคอย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อยโดยขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแก่งคอย เลขที่ 107 หมู่ 8 ถนนมิตรภาพ ตำบลตาลเดียว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โทร. 0 3635 8585 ต่อ 134 ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่ 09.00 น. – 15.00 น.