สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ณ สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ฉะเชิงเทรา เลขที่ 217/2 ถนนพระยาศรีสุนทร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 โทร. 0 3851 2466 ตั้งแต่วันที่ 20 – 26 กุมภาพันธ์ 2565 (ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ)