สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ โดยสามารถดูรายละเอียดข้อมูลได้ที่ https://pri.moph.go.th