โรงพยาบาลอรัญประเทศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 ตำแหน่ง 37 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 9 – 18 สิงหาคม 2565 ตามวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 9 อาคารเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โรงพยาบาลอรัญประเทศ