โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 14 ตำแหน่ง 33 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลพระปกเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
ตั้งแต่วันที่ 10 – 17 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.00 น. ในวันและเวลาราชการ