เทศบาลตำบลบ้านฉาง รับสมัครพนักงานจ้าง 14 อัตรา

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์สมัครเป็นพนักงานจ้าง สามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านฉาง และให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ตั้งแต่วันที่ 8 – 17 สิงหาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 3863-0607-9 ต่อ 113 **เทศบาลตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง