มณฑลทหารบกที่ 12 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 5 อัตรา

กําหนดการรับสมัคร เปิดรับสมัคร ในวันที่ 1-11 กุมภาพันธ์ 2565 (ในเวลาราชการ 0900 – 1600) สถานที่รับสมัคร กองกําลังพล มณฑลทหารบกที่ 12 ค่ายจักรพงษ์ อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี