งานเด่นวันนี้

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) 19 อัตรา

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) 19 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ – 10 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร หรือดูรายละเอียดได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และทาง Web site ที่ http://www.cpa.go.th