โรงพยาบาลอรัญประเทศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1-12 พฤศจิกายน 2564 ตามวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลอรัญประเทศ