วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ภาคเช้าตั้งแต่ เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (เว้นวันหยุดราชการ) ติดต่องานบุคลากร