วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร รับสมัครจ้างเหมาเอกชน ตำแหน่งงานธุรการ 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานพัสดุ อาคารเรียน 3 ชั้น วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โทร.037-454470 ต่อ 23 ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.