โรงเรียนบ้านเขาคันทรง รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ โรงเรียนบ้านเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ประกาศรับสมัครวันที่ 29 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
รับสมัครวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2565